Perspektiva je vse

Na biomaso gledamo drugače

pbg_logo_web

Pannonia Bio Gas d.o.o je v lasti Pannonia Bio Zrt., ki upravlja največjo evropsko biorafinerijo na Madžarskem in je del skupine ClonBio. Pannnonia Bio Gas upravlja največjo delujočo slovensko elektrarno na bioplin v Pomurski regiji, ki je znana po kmetijsko ugodnih razmerah.

Image link

Bioplin

Bioplin lahko pridobivamo iz biomase iz skoraj vseh virov: s polj, iz tovarn ali iz komunalnih odpadkov. Bioplin je bistvenega pomena, če želimo doseči cilje glede izpustov toplogrednih plinov iz prometa in kmetijstva.  Lahko se uporablja tudi za proizvodnjo toplote in energije kot alternativa premogu ali zemeljskemu plinu.

pbg_flame_bulb2

Obnovljiva energija

Energija iz biomase

Posodobitve informacij

Objave Pannonia Bio Gas