info@pannoniabiogas.azurewebsites.net

Biometan


pbg_biomethane_icon

Biometan

Biometan je prečiščeni surovi bioplin iz anaerobne predelave, ki ga lahko uporabimo kot nadomestek zemeljskega plina. Med prečiščevanjem biometana se voda, CO₂ in druge nečistoče odstranijo, pri čemer ostane visokokaloričen in čist plin.

Uporabljajo ga lahko  vsi končni uporabniki zemeljskega plina (za ogrevanje in hlajenje,  transport itd.). Pri transportu se uporablja kot biogorivo v obliki stisnjenega zemeljskega plina (CNG) ali nadomestka tekočega zemeljskega plina (LNG).

Biometan je zelo zaželen v prometu kot nadomestek fosilnih goriv, ker je opredeljen kot zeleni vir energije in pripomore k zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov. Utekočinjen biometan je dobrodošel na področju prometa težkih tovornih vozil in plovil, kjer je težko zagotoviti elektrifikacijo.

Pannonia Bio Gas načrtuje več inovacij za predelavo svojega pomurskega bioplina v biometan.

Uporaba biometana za nadomestitev fosilnih goriv ne zahteva vlaganja dodatnih virov za razvoj nove infrastrukture. Obstoječa plinska infrastruktura je primerna za biometan. To je ključno za pospešitev razogljičenja in zagotavljanja cenovno dostopnih obnovljivih virov energije za potrošnike.

Poleg tega je mogoče biometan enostavno skladiščiti in proizvajati s stalnim tempom, kar pomaga uravnotežiti oskrbo z energijo iz občasnih virov energije obnovljivega izvora, kot sta sončna ali vetrna energija. Z njim se lahko trguje in se ga proizvaja tudi v Evropi, kar zagotavlja zanesljivost oskrbe EU v izogib odvisnosti od zunanjih ponudnikov.

Več izdelkov

Električna energija iz bioplina

Električna energija iz bioplina