info@pannoniabiogas.azurewebsites.net

Pomurski elektrarne na bioplin


HU-SLO obnovljiva energija

Pomurska bioplinarna se nahaja le 50 km od slovensko-madžarske meje ter obratuje predvsem na koruzni silaži, nabavljeni iz Madžarske in Slovenije.

Je primer meddržavnega sodelovanja pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Služi tudi kot rešitev za ravnanje z organskimi odpadki, saj predeluje odpadke iz obeh držav.

Po predelavi je končni rezultat bioplin, ki se uporablja za toploto in električno energijo ter digestat – gnojilo bogato s hranili, ki ga vrnemo nazaj na madžarsko in slovensko zemljo.

Stalne naložbe v nabavo, proizvodnjo, raziskave, učinkovitost, tehnologijo in inovacije povečujejo vrednost proizvodnje bioplina. Biolpinarna obratuje 24 ur na dan, vse dni v tednu.


Bioplinarna Vučja vas

4 MW bioplinarna, ki se nahaja v Križevcih pri Ljutomeru v Pomurski regiji, letno predela 70.000 ton koruzne silaže z uporabo najsodobnejših proizvodnih metod za pridobivanje energije z bioplinom.

Letno se proizvede 3000 ton pregnitega blata, ki ga vrnejo nazaj na madžarska in slovenska polja kot gnojilo, bogato s hranili.

Inovacije pri Pannonia Bio Gas so nenehne, s čimer smo dosegli večjo učinkovitost ter boljši izkoristek  surovin. Zaradi teh izboljšav delovanje bioplinarne zagotavlja dolgoročni uspeh in razvoj v regiji. Stalne naložbe v nabavo, proizvodnjo, raziskave, učinkovitost, tehnologijo in inovacije povečujejo vrednost proizvodnje kot predstavitveno mesto za delovanje bioplina. Bioplinarna obratuje 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Trajnostna rešitev za organske odpadke

Rastlinska silaža in rastlinski odpadki se trenutno uporabljajo kot surovina v Vučji vasi, vendar načrtujemo razširitev metodologije surovin.

Pretvorba teh odpadkov v bioplin preprečuje, da bi šli na odlagališča, kjer bi se nastali metan in drugi plini sicer izpustili kot škodljivi toplogredni plini (GHG), mnogokrat močnejši od ogljikovega dioksida, ki prispeva k segrevanju Zemlje in k podnebnim spremembam. Z nadzorom in optimizacijo procesa predelave Pannonia Bio Gas doseže dvojni namen ustvarjanja obnovljivih virov energije, hkrati pa blaži podnebne spremembe.