info@pannoniabiogas.azurewebsites.net

Iz biomase proizvajamo obnovljivo energijo


O NAS
Pannonia Bio Gas d.o.o.

Pannonia Bio Gas d.o.o je v lasti Pannonia Bio Zrt., ki upravlja največjo evropsko biorafinerijo na Madžarskem in je del skupine ClonBio. Pannnonia Bio Gas upravlja največjo slovensko elektrarno na bioplin v Pomurski regiji, ki je znana po kmetijsko ugodnih razmerah.

Metode pridobivanja bioplina, ki se uporabljajo v Pannonia Bio Gas, so najnovejše tehnologije za uporabo in zmanjševanje odpadkov iz različnih vrst surovin. Biogeni odpadki, predvsem iz madžarskih in slovenskih kmetijskih ostankov, se uporabljajo za proizvodnjo električne energije. Bioplin se pretvori v toploto in elektriko kot del strategije družbe za ravnanje z odpadki.

Z izkoriščanjem lokalnega znanja, skupaj z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami in inovacijami,  postavljamo višje standarde za proizvodnjo energije iz biološko razgradljivih odpadkov v Evropi. Uporabljamo samo vrhunske materiale in tehnologije najbolj znanih svetovnih proizvajalcev.

Pomurske bioplinarne uporabljajo nove biološke metode za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje bioplina ter mehanske tehnologije pred in po obdelavi, ki zmanjšujejo tako emisije toplogrednih plinov kot tudi količino trdnih in tekočih odpadkov.

Ker podjetje nenehno uporablja prebojne bioplinske tehnologije, bo še naprej zbiralo podatke in o svojih ugotovitvah poročalo skupnostim za bioplin in obnovljive vire energije.

Transportna infrastruktura ni potrebna, saj se bioplin proizvaja in pretvarja v električno energijo in se na mestu prenese v elektro omrežje.