info@pannoniabiogas.azurewebsites.net

Električna energija iz bioplina


pbg_electricity_icon

Električna energija iz bioplina

Bioplin nastane, ko mikrobi  razgradijo organsko snov v večinoma metansko mešanico plinov.

Ko organske snovi zbiramo in jih dajemo v velike rezervoarje ali anaerobne digestatorje, nastane v njih metan, kjer ga generatorji uporabijo kot zemeljski plin ali pretvorijo v električno energijo in toploto, ki ju  prodamo komunalnim podjetjem za distribucijo svojim strankam.

Energija, pridobljena iz bioplina, ponuja več prednosti na področju pridobivanja električne in toplotne energije, gnojil in ravnanja z odpadki.

Bioplinske naprave so pomembne za zagotavljanje obnovljivih virov, saj omogočajo proizvodnjo trajnostne električne energije in toplote (brez emisij toplogrednih plinov), hkrati pa imajo številne pozitivne učinke na podeželsko gospodarstvo.

Bioplin je obnovljiv vir energije in ena najbolj obetavnih, najučinkovitejših in okolju prijaznih energij prihodnosti. Proizvodnja zelene, okolju prijazne energije iz bioplina je pomemben prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in uvoženih energetskih virov.

Pannonia Bio Gas pretvori bioplin v električno energijo in jo posreduje v lokalno omrežje. Ponosni smo na biološko učinkovitost, ki jo dosega naš najsodobnejši postopek. Z uporabo novih bioloških orodij in postopka mehanske predobdelave enolično hranimo in zaščitimo svoje mikrobne „delavce” ter optimiziramo biologijo v naših digestatorjih, kar ima za posledico več bioplina, večjo učinkovitost pretvorbe metana in čistejšo energijo.

Digestat

Digestat je preostali del razgrajene biomase, ki nastane po proizvodnji bioplina. Čeprav je to stabilna organska snov, bogata z različnimi hranili (N, P, K), zahteva skrbno nanašanje na obdelovalna zemljišča, drage prevoze ali nadaljnjo razgradnjo za pridobivanje mineralnih hranil.

V družbi Pannoninia Bio Gas uporabljamo svoje napredno biološko znanje za zmanjšanje potencialnega bremena predelave digestata. Z maksimizacijo mikrobiologije zmanjšamo vpliv digestata na okolje in z inovativnimi strategijami recikliranja vode zapremo krog. Naš cilj je prikazati popolno prilagodljivost pri pretvorbi hranil v vodo, da kmetom in proizvajalcem industrijskega bioplina omogočimo izbor, ki ustreza njihovim specifičnim potrebam.

Pogled nazaj

Evropa že več kot 150 let izkorišča bioplin za komunalno in industrijsko uporabo, sodobna proizvodnja bioplina na kmetijah, v  čistilnih napravah in v občinskih komunalah pa se je uveljavila šele v zadnjih 30 letih.

Osnove komercialno-industrijske tehnologije anaerobne predelave za proizvodnjo bioplina so se v 150 letih le malo spremenile in tu želi Pannonia Bio Gas pustiti svoj pečat. Prihodnost proizvodnje bioplina, kot popolnoma biološki proces, leži v inovacijah postopkov na mikrobiološki podlagi.

Pannonia Bio Gas v svoje proizvodne obrate prinaša nekaj edinstvenih bioloških orodij, ki bodo služila kot inkubatorji za razvoj novih tehnologij na biološki osnovi in ​​novih pristopov za nič odpadkov.

Več izdelkov

Biometan

Biometan