info@pannoniabiogas.azurewebsites.net
Pridobitev Pannonie Bio Gas

Pridobitev Pannonie Bio Gas

Pannonia Bio Zrt., vodilno podjetje za predelavo žit v Srednji Evropi, je februarja 2021 prevzelo največjo slovensko delujočo bioplinarno v Pomurski regiji. Podjetje bo delovalo kot Pannonia Bio Gas d.o.o. ter bo nadaljevalo s proizvodnjo bioplina s 4 MW/uro in izboljšavami tehnologije za zmanjšanje odpadkov in povečanje proizvodnje. Premoženje in poslovanje dveh družb, Teratron in Bio-Elekt iz Križevcev pri Ljutomeru, je bilo kupljeno za zagotovitev prevzema bioplinarne.

Pannonia Bio trenutno upravlja z največjo biorafinerijo v Evropi. Rafinerija na Madžarskem je ena najučinkovitejših  na svetu in ima namen ublažiti podnebne spremembe. S tem prevzemom Pannonia Bio razširja svoje dejavnosti na področju obnovljivih virov energije in svojemu poslovanju dodaja proizvodnjo bioplina v Sloveniji. Izkušena ekipa Pannonie Bio Gas bo skupaj z obstoječo delovno silo vodila bioplinarno v Pomurju. Več prevzemov slovenskih bioplinarn s strani Pannonia Bio pričakujemo leta 2021.

Uspešnost Pannonie Bio temelji na kontinuiranem večmilijonskem naložbenem programu, ki je odraz  učinkovitosti. „Zelo smo veseli, da smo s prevzemom v Križevcih vstopili v bioplinski sektor in na slovenski trg,” je povedal Eric Sievers, investicijski direktor skupine. „Slovenija ponuja edinstveno platformo, na kateri lahko preizkusimo nove tehnologije za ublažitev podnebnih sprememb in dodatno pokažemo, da se zavzemamo za nič odpadkov.”

Pannonia Bio je poglobila svoje inženirsko znanje na področju proizvodnje etanola, da bi razširila svoj asortiman izdelkov iz obnovljivih virov energije. Metode pridobivanja bioplina, ki se uporabljajo v Pannonia Bio Gas, so metode za uporabo in odstranjevanje ostankov odpadkov iz različnih vrst surovin. Pomurske bioplinarne bodo uporabljale nove biološke metode za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje bioplina, pa tudi mehanske tehnologije pred in po obdelavi, ki skupaj zmanjšujejo toplogredne pline ter količine trdnih in tekočih odpadkov.